• AMERIKAN DOLARI
  19,0540
  % 0,13
 • € EURO
  20,5095
  % -0,63
 • £ POUND
  23,5029
  % -0,37
 • ALTIN (TL/GR)
  1.211,44
  % -0,66
 • ALTIN (ONS)
  1.977,84
  % -0,74
 • BITCOIN/TL
  529509
  % 0,90
 • ETHEREUM/TL
  33961
  % 1,84
 • BIST 100
  %

Veraset İlamı Nedir, Veraset İlamı Nereden Nasıl Alınır, Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset İlamı Nedir, Veraset İlamı Nereden Nasıl Alınır, Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset İlamı Mahkemeden alınan ve ölen bir kimsenin mirasçısı olduğunu gösteren fotoğrafı belgeye verilen isimdir. Medeni Kanun içerisinde “Mirasçılık Belgesi” olarak da ifade edilmektedir. Veraset ilamı diğer adı ile mirasçılık belgesi, mirasçıların mirasta hak sahibi olduklarını ve miras paylarını gösteren fotoğraflı belgedir.
Ölümle beraber ölenin mirası açılır. Miras paylaşımı yapılana kadar tüm mirasçılar terekedeki bütün mallara elbirliği ile malik olur ve bu malları her bir mirasçı kullanabilir.

Veraset İlamı bir kere çıkarıldıktan sonra daima geçerliliği vardır. Yıl, ay veya herhangi bir farklı konu bazında defalarca çıkarılmasına ihtiyaç yoktur. Bu konu da dikkat edilmesi gerekli olan bir konu vardır. Eğer mirasçıya gayrimenkuller kalmış ise 3 ay içerisinde veraset ilamını almalıdır. Aksi takdirde cezası vardır. Bunun da nedeni; mirasçının sahip olacağı gayrimenkullerin vergisini ödeme yükümlülüğüdür.

Veraset İlamını Kimler Talep Edebilir?

Veraset ilamını talep etme hakkı kanunen yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılara tanınmıştır. Ancak Yargıtay kararlarına göre mirasbırakanın alacaklıları da alacaklarını güvence altına almak adına mirasçıların tespiti için veraset belgesi düzenlenmesini isteyebilirler. Alacaklıların mirasçılar adına veraset ilamı talep edebilmesi için İcra Müdürlüğü’nden onay alması gerekiyor.

Veraset İlamı Nereden Alınır?

Yakınını kaybetmiş ve fotoğrafı olarak işlem yapmak mecburiyetinde kalan kişilerin en çok kafasını karıştıran konudur, veraset ilamının nereden alınacağı. Mirasçı belgesi olarak da bilinen veraset ilamı farklı 2 yerden alınabilir. En basiti noterdir. Notere verilen nüfus kayıt örneği ile TC kimliği sayesinde, tüm mirasçılarım gitmesine gerek kalmadan tek bir şahıs tarafından, bir dilekçe tarafından alınmaktadır.

Veraset İlamı Noterden Nasıl Alınır?

Noterden veraset ilamı alabilmek için evvela bazı koşulların bulunması gerekiyor. Aksi takdirde Noter yetkisiz olduğu gerekçesi ile sizi Mahkemeye yönlendirecektir. Bu şartlar şunlardır;

 • Veraset ilamı talep eden kişinin ölenin yasal mirasçısı olması, başka bir ifadeyle mirasçı ile mirasbırakan arasında soy bağı bulunması
  Ölenin veya mirasçılardan birinin yabancı olmaması, (çifte yurttaşlık veya yurttaşlıktan çıkarılma durumlarında da Noterden veraset belgesi alınabilmesi olanaklı değildir.)
 • Ölenin veya mirasçılardan birinin evlatlık olmaması,
 • Ölenin veya mirasçılardan birinin gaip olmaması,
 • Mirasbırakanın vasiyetname düzenlememiş veya miras protokolü yapmamış olmaması. (Mirasbırakan vasiyetnamesinde veya miras protokolünde yasal mirasçılar dışında bir şahısyi mirasçı atayabileceği için bu durumlarda veraset ilamını Mahkemenin düzenlemesi gerekiyor.)
 • Miras bırakanın veya mirasçılardan ölüm tarihinin aynı gün olması (Bu durumda hangisinin önce öldüğü ve kimin mirasçı kimin mirasbırakan olduğunun tespiti adına yargılama yapılması gerekiyor.)

Mirasbırakan 23.11.1990 tarihinden önce öldüyse ve eşi hayattaysa veraset ilamı belgesi alabilmek için Mahkemeye başvurmak gerekiyor. Bu koşulları varlığı halinde mirasçılardan herhangi biri aşağıda belirtilen belgelerle beraber veraset ilamı almak için müracaat yapabilir;

 • Mirasbırakanın ölüm belgesi,
 • Nüfus kayıt örneği
 • Veraset ilamı müracaat formu

Veraset ilamını noterden avukat aracılığıyla alabilmek de mümkündür. Bu durumda müracaat için gerekli belgelerin yanına bir de avukat vekâletnamesi eklemek gerekiyor.

Fakat; mirasçılar içinde yurtdışında yaşayan ya da yabancı uyruklu olanlar var ise veya herhangi bir anlaşmazlık oluşmuşsa, veraset ilamı böyle durumlarda Sulh Mahkemeleri tarafından verilmektedir.

Veraset İlamı Davası

Yukarıda da belirtildiği üzere veraset ilamı herhangi bir Sulh Hukuk mahkemesi’ne verilecek bir dilekçe ile beraber Mahkemeden de talep edilebilir.
Bu davanın davalısı yoktur. Veraset ilamı için verilen dilekçede hasım gösterilmez. Mahkeme mirasbırakanın ölüm kayıtlarını ve mirasçılara ilişkin nüfus bilgilerini inceleyebilmek için Nüfus Müdürlüğü’nden gerekli belgeleri ister ve veraset ilamını düzenler.

Veraset İlamı Davaları Ne Kadar Sürer?

Veraset davası hasımsız bir dava türü olduğu için genel itibariyle kısa bir süre içinde sonuçlanmaktadır. Mahkemenin iş yüküne göre dava 1 hafta içerisinde sonuçlanabildiği gibi bir ay da sürebilmektedir. Ölüm belgesi ve nüfus kayıt örneği gibi belgelerin veraset ilamı için verilen dava dilekçesine eklenmesi Mahkemenin araştırma süresini kısaltacağından dava daha hızlı neticelenebilmektedir. Ancak bazı mirasçıların miras hakkına ilişkin olarak mirasçılar arasında uyuşmazlık var ise bu durumda mahkemenin araştırma yükü artacak, hakim gerekli gördüğü takdirde tanık dinleyecektir. Bu gibi durumlar yargılama sürecini uzatmaktadır.

Veraset İlamı Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Veraset ilamı dilekçesinde, veraset ilamı talep eden mirasçı kısaca miras bırakanın vefat ettiğini ve bu nedenle mirasçısı olarak veraset işlemlerini yapabilmek adına veraset ilamı talep ettiğini ifade etmelidir. Bu veraset ilamı dilekçesi basit ve kısa olmalıdır. Ancak mirasbırakanın vasiyetname ile belirli kişiler lehine mal bırakması veya mirasçı ataması durumları gibi karmaşık durumların varlığı halinde yasal mirasçıların hak kaybına uğramalarını engellemek adına veraset ilamı dilekçesi hazırlanması ve yargılama sürecinin takip edilmesi için avukata başvurmalarında fada vardır.

Veraset-ilami-dilekcesi

Veraset-ilami-dilekcesi

Veraset İlami Sorgulama

Veraset ilamı e-Devlet sistemi üzerinden miras bırakanın T.C. Kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Sorgulama sonucunda kişiye bırakılan bir miras varsa, bunun için Veraset ve İntikal Vergisi ödemesi gerekiyor.

Veraset İlamı Almamanın Cezası Nedir?

Veraset ilamı talebi herhangi bir süreye bağlı olmadığı için talep edilmediği takdirde bilinenin tam tersine bunun bir cezası da yoktur. Ancak miras bırakanın vefatı ve mirasın açılmasının ardından, terekenin içerisinde gayrimenkuller bulunuyorsa, mirasçıların veraset işlemleri nedeniyle malvarlıklarında meydana gelen artıştan ötürü veraset ve intikal vergisi ödemesi gerekiyor. Bu vergi ödenmediği takdirde usulsüzlük cezası kesilmektedir. Veraset ve intikal vergisi ödemek isteyen mirasçıların evvela veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenlemeleri gerekiyor. Mirasçılar beyannameyi, veraset ilamı, ölüm belgesi ve gerekli diğer belgelerle beraber ölümden itibaren dört ay içerisinde vergi dairesine bildirmelidir. Bildirim yapılmaması veya eksik bildirim yapılması halinde ise Kanun’da öngörülen usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Bu ceza halk arasında veraset ilamı cezası olarak bilinmektedir.

YORUMLAR YAZ