• AMERIKAN DOLARI
  18,6478
  % 0,04
 • € EURO
  19,6148
  % 0,07
 • £ POUND
  22,7795
  % 0,03
 • ALTIN (TL/GR)
  1.070,20
  % 0,04
 • ALTIN (ONS)
  1.786,62
  % -0,01
 • BITCOIN/TL
  314453
  % -0,82
 • ETHEREUM/TL
  22987
  % -2,09
 • BIST 100
  %

OYAK Yatırım’dan Türkiye Sigorta için Şirket Araştırması

OYAK Yatırım’dan Türkiye Sigorta için Şirket Araştırması

Yüksek karlı büyüme potansiyeli

Teknik marj güçlü; sermaye getirisi yüksek

Türkiye Sigorta’yı %68 yükseliş potansiyeli ve 8,06 TL pay fiyatı ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Üç yıllık (2020-23T) bileşik pay başına kar büyümesini %15 olarak öngörürken, net karın 2021’de 1.318mn TL’den (yıldan yıla +%14) 2022’de 1.541mn TL’ye (yıldan yıla +%17) yükselmesini bekliyoruz. Kesimde Kovid-19 sonrası artan hasar frekansına karşın Türkiye Sigorta Ağustos prestijiyle toplam primlerinin %33’ünü oluşturan ve görece yüksek tarım sigortası pazar hissesi sayesinde kombine oranını 1Y21 prestijiyle %86 üzere düşük bir düzeyde tutmayı başarmıştır. Önümüzdeki üç yıl içinde kombine oranın ortalama %80 olmasını öngörüyoruz. Motor segmentinde nispeten düşük hasar artışı ve yeni pazar hissesi kazanımları sayesinde 2021’de teknik karlılığın yıllık %15 artacağını ve 2022’de %17 yükseleceğini kestirim ediyoruz. Ayrıyeten, 2021 yılı için ortalama %17,8’lik yüksek bir yatırım getirisi beklerken potansiyel olarak daha düşük mevduat faizlerinin tesiriyle 2022’de yatırım getirisinin %14,7’ye gerilemesini öngörüyoruz. Türkiye Sigorta için uzun vadeli (2020-30T) %25 seviyesinde sermaye getirisi hesaplarken, sermaye getirisinin 2021 yılında %33 ve 2022’de %31 üzere yüksek düzeylerde oluşmasını bekliyoruz.

Motor ve sıhhat branşında pazar hissesi yükseliyor

Türkiye Sigorta, tarım, kaza, yangın ve doğal afet ve genel ziyanlar iş kollarında pazar başkanıdır. Şirketin motor ve sıhhat segmentlerinde büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye Sigorta, daha fazla pazar hissesi elde etmek ve pazardaki görünürlüğünü artırmak için kara aracı sorumluluk (KAS) poliçelerinde fiyatlarını düşürdü. KAS sigortasında pazar hissesi Ağustos prestijiyle yıllık 1,7 puan arttı. Bu değerli zira kesimde KAS aracılığıyla toplanan fonların %40’ı ortalama iki yıl boyunca yatırım portföyünde kalıyor ve yatırım getirisi sağlıyor.
Bunun dışında, şirket Ağustos prestijiyle %3,7 pazar hissesi ile sıhhat sigortalarında altıncı sırada yer alıyor. Sıhhat bölümündeki ağır rekabete karşın, şirket küme poliçeleri satarak kamu kurumlardan yeni işler ürettikçe pazar hissesinin daha güzele gideceğini düşünüyoruz.

Yatırım portföyü büyürken karlılığı destekliyor

Türkiye Sigorta, 21 Haziran prestijiyle 7 milyar TL’lik bir yatırım portföyüne sahip olup, toplam portföyün yaklaşık %80’ini vadeli mevduat ve devlet tahvili oluşturmaktadır. Yatırım portföyünün 2022 sonuna kadar 8,8 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. 2021’de net yatırım gelirinde yıllık %42 büyüme beklerken 2022 yılında enflasyon ve faiz oranlarındaki potansiyel düşüş öngörümüzle paralel %3 düşüş beklemekteyiz.

Türkiye Sigorta’yı Endeks Üzeri Getiri tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz

Türkiye Sigorta, 2022 varsayımı 3,6x F/K ve 1,0x F/DD’de süreç görmektedir. Üç yıllık (2020-23T) bileşik kar büyüme beklentimiz %15 olup 2022T sermaye getirisi beklentimiz %31’dir. Uzun vadeli %45 temettü dağıtım oranı beklentimizle paralel önümüzdeki iki sene için ortalama %11,2 temettü randımanı öngörmekteyiz.

İŞTİRAK YAPISI

Türkiye Varlık Fonu Finansal Yatırımlar A.Ş., Türkiye Sigorta’nın %81,1 payına sahiptir. Şirketin yaklaşık %18,9’u ise halka açıktır. Şirketin ödenmiş sermayesi 1.161mn TL olup pay başına defter kıymeti Haziran 2021 prestijiyle 3,25 TL’dir. Pay senedinin günlük süreç hacmi ise USD5mn civarındadır.

ŞİRKET PROFİLİ VE SİGORTA KESİMDEKİ POZİSYONU

Türkiye Sigorta, kamuya ilişkin üç hayat dışı sigorta şirketinin, Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta’nın 31 Ağustos 2020 tarihi prestijiyle birleşmesiyle kurulmuştur. Hayat dışı sigortacılık dalında faaliyet gösteren şirket, Türkiye’de sigortacılık erişimini artırmayı ve sigortacılığı yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Hayat dışı sigortalarda önder olan Türkiye Sigorta, 1.165 çalışanı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Şirket, 10 acente bölge müdürlüğü, 10 bankasürans bölge müdürlüğü, 3.532 acente, 4.500’den fazla banka şubesi ve 118 brokerden oluşan geniş bir dağıtım ağına sahiptir. Türkiye Sigorta, Ağustos 2021 prestijiyle 6.786mn TL prim üretimine ve %13,12 pazar hissesine sahiptir. Şirket, Ağustos 2021 itibariyle brüt yazılı primlerde yıllık %17,6 oranında güçlü bir büyüme sağlamıştır.

Türkiye Sigorta çatısı altında birleşmeden evvel Halk ve Güneş Sigorta kaskoda, Ziraat Sigorta ise tarım sigortalarında önder pozisyondaydı. Güneş Sigorta, geniş bir sigorta eser portföyüne sahip olup, kaza, yangın, mecburî sarsıntı, mühendislik, sıhhat, deniz ve hava araçları sigortaları iş kollarında faaliyet göstermiştir. Türkiye Sigorta, acenteleri ve Ziraatbank, Halkbank ve Vakıfbank’ın şubeleri aracılığıyla Türkiye genelindeki yaygın dağıtım ağını kullanarak, trafik ve sıhhat sigortalarında pazar hissesini ileriye taşıyacak potansiyele sahiptir.

Geçen yıl Türkiye Sigorta, bölümde alışılagelmişin dışında büyük projelerin sigortalanmasında faaliyet göstermiştir. Türkiye Sigorta, birinci olarak Türksat işbirliği ile ulusal haberleşme uydularını bir yıl müddetle sigortaladı ve uyduların yörüngede görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek muhtemel yangın, göktaşı çarpması, yörünge dışına çıkma ve çarpışma üzere risklere karşı 2,2 milyar TL’lik sigorta garantisi verdi. İkincisi, Türkiye Sigorta, Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 doğalgaz kuyusunu sigortaladı. Son olarak Türkiye Sigorta, 2020 yılında Akkuyu nükleer santral inşaatı için sigorta teminatı sağladı. Türksat uyduları, Fatih, Yavuz ve Yasai Sondaj Gemileri, Oruç Reis Gemisi ve Tuna-1 kuyusu için sigorta teminatı sağladıktan sonra, 2021 yılında Türkiye Sigorta, Amasra-1 doğal gaz kuyusu için sigorta garantisi vermiştir. Türkiye Sigorta, Türkiye’deki güç yatırımları için sigorta müdafaası sağlama konusunda faal olmak
çalışmaktadır.

Hayat dışı sigorta bölümünde altmış şirket bulunurken, birinci on şirket primlerin yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır. Türkiye Sigorta, Ağustos 2021 prestijiyle prim üretiminde başkan pozisyondadır.

İş kolları bazında, Ağustos 2021 prestijiyle Türkiye Sigorta %57,1 pazar hissesi ile tarım sigortaları, %21,1 pazar hissesi ile kaza, %16,4 pazar hissesi ile yangın ve doğal afet ve %36,8 pazar hissesiyle genel ziyan sigortalarında pazar önderidir. Şirket, sıhhat sigortalarında %3,7 pazar hissesi ile altıncı, kara araçlarında %8,1 pazar hissesi ile altıncı, kara araçları sorumluluk sigortasında %9,2 pazar hissesi ile ikinci, deniz araçlarısigortalarında ise %10,6 pazar hissesi ile üçüncü sırada yer almaktadır.

DEĞERLEME

Türkiye Sigorta’yı Gordon Büyüme Modeli (GGM) ile değerliyoruz. Modelimize dayanarak Türkiye Sigorta için 12 aylık 9,4 milyar TL maksat bedel hesaplamaktayız, bu da pay başına 8,06 TL’lik bir maksat fiyat manasına gelmektedir. On yıllık iddialarımıza (2021T-30T) nazaran Türkiye Sigorta’nın ortalama özkaynak getirisi %32’dir. %15,0 risksiz faiz oranı, %5 pay risk primi, 1,00 beta ve %9,2 uzun vadeli büyüme oranı varsayımlarımızla, Türkiye Sigorta için 12 aylık zımni 2,15x fiyat/defter kıymeti ortaya çıkmaktadır. Pay için bulduğumuz bedel cari pay fiyatının %68 üstüne işaret etmektedir. Sermaye maliyetindeki her 1 puanlık değişiklik, amaç fiyatımızı ortalama %10 oranında değiştirmektedir.

RİSKLER

Beklenenden daha düşük GSYİH büyümesi, daha az tüketim, daha yavaş yatırım ve bankacılık faaliyetleri.

Trafik sigortası fiyatlarında potansiyel bir tavan uygulaması ve trafik sigortasında olabilecek öteki olumsuz düzenleyici değişiklikler: Kara araçları sorumluluk sigortası Ağustos 2021 itibariyle pazarın %26’sını oluşturmaktadır ve sigorta şirketleri bu eseri devletin öngördüğü halde sunmak zorundadır.

Trafik ve kasko, yangın, doğal afetler, inşaat, sıhhat vb. öbür iş kollarında beklenenden yüksek hasar frekansı karlılığa ziyan verebilir. Prim tutma oranının %40 olduğunu varsayarsak, birleşik orandaki her 1 puanlık değişiklik, 2022 yılı net kar varsayımımızı 33 milyon TL etkilemektedir.

Daldaki kasko branşı hasarlarının yarısının yedek kesim ile ilgili olması nedeniyle TL’nin USD karşısında hızlanan paha kaybı karlılık için risk teşkil etmektedir.

Faiz oranlarındaki oynaklıklar ve değişiklikler karlılık üzerinde kıymetli bir tesire sahiptir. Türkiye Sigorta için mevduat oranlarındaki her 1 puanlık değişim, 2022 yılı net kar iddiamızı %3 oranında etkilemektedir.

Yasal İhtar

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy idare şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri ortasında imzalanacak yatırım danışmanlığı mukavelesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların şahsî görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, yalnızca burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Oyak Yatırım

YORUMLAR YAZ