• YARIM ALTIN
  1.448,00
  % -1,12
 • AMERIKAN DOLARI
  8,1580
  % -0,02
 • € EURO
  9,7325
  % 0,18
 • £ POUND
  11,2337
  % 0,10
 • ¥ YUAN
  1,2467
  % 0,00
 • РУБ RUBLE
  0,1056
  % -0,05
 • BITCOIN/TL
  489335,135
  % -0,51
 • BIST 100
  1.375,91
  % -1,24

Ford Otomotiv tarafından Kocaeli’nde yapılacak yeni nesil ticari araç ve batarya üretimi tasisi yatırımına destek verilecek

Ford Otomotiv tarafından Kocaeli’nde yapılacak yeni nesil ticari araç ve batarya üretimi tasisi yatırımına destek verilecek

Ford (IS:FROTO) Otomotiv tarafından Kocaeli’nde yapılacak yeni kuşak ticari araç ve batarya üretimi tasisi yatırımına takviye verilecek.

Resmi Gazetedeki karar ait açıklama şöyle:

Kocaeli Vilayetinde yapılacak olan yeni jenerasyon ticari araç ve batarya üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ait ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Yasaun süreksiz 80 inci, 474 sayılı Yasaun 2 nci, 3065 sayılı Yasaun 13 üncü ve süreksiz 30 uncu, 5510 sayılı Yasaun ek 2 nci, 5520 sayılı Yasaun 32/A ve süreksiz 12 nci, 6745 sayılı Yasaun 80 inci ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü unsurları yeterince karar verilmiştir.
3/12/2020 TARİHLİ VE 3273 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Maksat

UNSUR 1- (1) Bu Kararın maksadı, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi tarafından Kocaeli Vilayetinde yapılacak olan yeni kuşak ticari araç ve batarya üretim tesisi yatırımının, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Kimi Yasa ve Yasa Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasaun 80 inci hususu uyarınca 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Heyeti Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Kararda belirtilen tarz ve temeller çerçevesinde desteklenmesidir.

Yatırımın nitelikleri

HUSUS 2- (1) Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği aşağıdaki haldedir:

a) Yatırım yeri: Kocaeli İli.

b) Yatırımın konusu: Yeni kuşak ticari araç ve batarya üretimi.

c) Başlangıç tarihi: 1/7/2020

ç) Yatırımın mühleti: Başlangıç tarihinden itibaren 6 yıl olup, yatırımın öngörülen müddette gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından bu mühletin yarısı kadar daha ek mühlet verilebilir.

d) Yatırımın cinsi: Eser çeşitlendirme – tevsi

e) Öngörülen toplam sabit yatırım meblağı: 20.501.205.701 TL

f) Öngörülen ek istihdam: 3.000

g) Öngörülen nitelikli işçi sayısı: 200

ğ) Yatırım müddeti sonunda üretilmesi planlanan eserler ve üretime ait kapasiteler:

Eser Ek Kapasite (Adet/Yıl)

Yeni Kuşak Ticari Araç 210.000
Batarya 130.000

Dayanaklar

UNSUR 3- (1) Bu Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi aşağıda belirtilen takviyelerden yararlandırılır:

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) KDV iadesi.

ç) Vergi indirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı %100, yatırım katkı meblağının yatırım devrinde kullanılabilecek oranı %100).

d) Sigorta primi patron payı takviyesi (azami fiyat hududu olmaksızın 10 yıl).

e) Gelir vergisi stopajı dayanağı (10 yıl).

f) Nitelikli işçi dayanağı (azami 250.000.000 TL).

g) Güç takviyesi (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200.000.000 TL’yi aşmamak üzere güç tüketim harcamalarının %50’si).

ğ) Yatırım yeri tahsisi (Kocaeli İlinde).

Nitelikli işçi takviyesi uygulaması

UNSUR 4- (1) Nitelikli işçi dayanağı, her bir nitelikli işçi için minimum fiyatın aylık brüt fiyatının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl müddetle uygulanır.

Güç takviyesi uygulaması

UNSUR 5- (1) Güç takviyesi, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça tespit edildiği yahut yatırımın tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren bu Kararda belirlenen oran ve müddet aşılmamak kaydı ile azami takviye fiyatına ulaşıncaya kadar uygulanır.

Tamamlama vizesi

HUSUS 6- (1) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Bakanlığa müracaat edilir. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz süreci sonucunda Bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılır.

Müeyyide

UNSUR 7- (1) Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen mühlet (ek mühlet dâhil) içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, 2016/9495 sayılı Bakanlar Şurası Kararının 11 inci hususunun birinci fıkrası kararları tatbik edilir.

Öteki kararlar

HUSUS 8- (1) Bu Kararda yer almayan konular, 2016/9495 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Heyeti Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve/veya ilgili başka mevzuat kararları dikkate alınarak sonuçlandırılır.

(2) Yatırım teşvik evrakı, gerekli bilgi ve evrakların Bakanlığa tevsikini müteakip düzenlenir.

(3) Bu Karar kapsamında sağlanan takviyelerden, 2 nci unsurun birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen başlangıç tarihinden sonra gerçekleştirilen yatırım harcamaları yararlanabilir.
Yürürlük

UNSUR 9- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 10- (1) Bu Karar kararlarını Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür.